Piotr Chańko

Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi od 2015 roku, od 2019 roku Przewodniczący XIII Wydziału Gospodarczego. Od 2017 roku orzeka na delegacji Prezesa SA w Sądzie Okręgowym w Łodzi, XIII Wydziale Odwoławczym. Od 2019 roku społeczny koordynator mediacji w sprawach gospodarczych w Sądzie Rejonowym. Opiekun praktyk aplikantów sądowych, adwokackich i radcowskich, wykładowca na aplikacji radcowskiej w OIRP w Łodzi. Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania gospodarczego w OIRP w Łodzi, ORA w Łodzi oraz dla Sędziów.

W latach 2011-2014 radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w latach 2014-2015 starszy radca PGSP, w tym okresie również prowadził zajęcia dla aplikantów radcowskich i adwokackich w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Gdańsku z zasad konstruowania umów w obrocie gospodarczym oraz szkolenia dla Urzędów Skarbowych i radców prawnych dotyczące skargi pauliańskiej. Zdał egzamin sędziowski z pierwszą lokatą w 2010 roku, a następnie pracował jako asystent sędziego w III Wydziale Cywilnym odwoławczym w SO. Reprezentant Polski na konkursie Themis w Lizbonie w 2009 roku. W latach 2007-2014 doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UŁ. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.

BACK