Piotr Chańko

Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi od 2015 roku, od 2019 roku Przewodniczący XIII Wydziału Gospodarczego. Od 2017 roku orzeka na delegacji Prezesa SA w Sądzie Okręgowym w…